შემოგვიერთდით

 • გახდი მოხალისე
  ან პარტნიორი
 • გადარიცხე თანხა
 • ილაპარაკე
  ჩვენზე

გახდი მოხალისე

„სიცოცხლის ხის“ მოხალისე შეიძლება გახდეს ყველა ფიზიკური პირი, ვისაც სურვილი აქვს სოციალურ პროექტებში მონაწილეობისა და წვლილის შეტანის.

მოგვწერეთ, როგორ შეგიძლიათ შეიტანოთ წვლილი „სიცოცხლის ხის“ პროექტებში. თქვენი ნებისმიერი იდეა შეიძლება გახდეს სამოქმედო გეგმა.

ჩაერთეთ „სიცოცხლის ხის“ აქტივობებში!

გახდი პარტნიორი

„სიცოცხლის ხის“ პარტნიორი შესაძლებელია გახდეს ნებისმიერი ორგანიზაცია, ვინც მხარს უჭერს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანებს.

ჩვენ ინდივიდუალურად დავგეგმავთ თქვენთან შეხვედრას და შემოგთავაზებთ პროექტებს თქვენი ორგანიზაციის ინტერესებიდან გამომდინარე.

ჩვენ ერთად შევქმნით უკეთეს მომავალს!

გახდი მოხალისე გახდი პარტნიორი
 • შშმბ
 • განათლება
 • გარემოს დაცვა
 • ლარი

აგრეთვე თქვენ შეგიძლიათ:

ს/ს ა/ა: GE07BG0000000798769300GEL
ს/კოდი: 204559432